.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2004 & 2009

Για τα τους ΠΕ το 2009 οι αιτήσεις ανήλθαν περίπου στις 22000 και το 2004 ανήλθαν περίπου στις 28000

Ποσοστά συμμετοχής υποψηφίων εξετάσεων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ 2009

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΛΙΚΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΠΕ 545 11464 70,50% 8087 1:15
ΤΕ 203 5754 73% 4202 1:21
ΔΕ 129 8759 71,90% 6294 1:49
Ποσοστά συμμετοχής υποψηφίων εξετάσεων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ 2004
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΠΕ 1810 13803 48,50% 13522 1:07
ΤΕ 1063 7869 52,50% 7556 1:07
ΔΕ 582 33277 41,90% 31918 1:55
ΣΥΝΟΛΑ 3455 54949 44,30% 52996 1:15