.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α - 101 ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

1)  Λεκτικές Δεξιότητες 40 ώρες / 280€

2) Δημοσιονομικό & Φορολογικό Δίκαιο 70 ώρες / 580€

Σύνολο: 110 ώρες / 860€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Έναρξη νέου τμήματος Σάββατο 24/02/2018 12:00-14:00 Λεκτικές και 14:00-18:00 Δημοσιονομικό & Φορολογικό Δίκαιο