.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β - 102 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1)  Λεκτικές Δεξιότητες 40 ώρες / 280€

2) Λογιστική 100 ώρες / 780€

Σύνολο: 140 ώρες / 1060€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Έναρξη νέου τμήματος : Σάββατο 27/01/2018 12:00-14:00 Λεκτικές και 14:00-18:00 Λογιστική