.

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ - 103 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1)  Λεκτικές Δεξιότητες 40 ώρες / 280€

2) Στατιστική 70 ώρες / 580€

Σύνολο: 110 ώρες / 860€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Έναρξη νέου τμήματος  Σάββατο 27/01/2018 12:00-14:00 Λεκτικές και 14:00-18:00 Στατιστική

(Οι πτυχιούχοι της κατηγορίας 103, ανάλογα με τις θέσεις που θα δηλώσουν, δύνανται να εξεταστούν στην ομάδα μαθημάτων Β ή στην ομάδα μαθημάτων Γ ή και στις δύο).