Τα νέα μας

Νέο Τμήμα για την ΕΣΔΔ


Νέο τμήμα για το διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν νέο τμήμα για το διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, τη Πέμπτη 4/4/2013.

 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας..