Τα νέα μας

Βγήκε ο γραπτός για ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Βγήκε η Προκήρυξη για γραπτό διαγωνισμό του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ!

Πριν λίγο (Τετάρτη 22/11/2017, 17:00) ανακοινώθηκε η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 548 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ με ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Είναι μόνο θέσεις ΠΕ και από συγκεκριμένες σχολές. Δείτε τις θέσεις εδώ...

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ έχει σταλεί στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ.