Τα νέα μας

Νέα Τμήματα ΥΠΑ 2016


Καθημερινές και Σαββατοκύριακο...

Από Παρασκευή 23/9/2016 νέα υπερεντατικά τμήματα για τον νέο διαγωνισμό της ΥΠΑ, για την α και β φάση.

Προετοιμασία από πραγματικά ειδικούς φιλολόγους για την α φάση  (δείτε και το μοναδικό στην Ελλάδα βιβλίο μας για τις Λεκτικές Δεξιότητες) ...

Επίσης προετοιμασία από πραγματικά ειδικούς και για τη β φάση...

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...