Τα νέα μας

Νέα Προκήρυξη για Εθνική Τράπεζα


Τέλη Μαΐου αναμένεται η νέα προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας για την άμεση πρόσληψη 230 υπαλλήλων.

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ θα ξεκινήσουν άμεσα, με τη δημοσίευση της Προκήρυξης, τη διενέργεια εξειδικευμένων τμημάτων  εισαγωγής στην Εθνική Τράπεζα, κάτι το οποίο κάνουν με μεγάλη επιτυχία από το Διαγωνισμό του 2002...

Προμηθευθείτε από τώρα τα μοναδικά στην Αγορά τρία βιβλία μας πάνω στο πνεύμα των εξετάσεων της Εθνικής Τράπεζας.