Τα νέα μας

Νέο τμήμα για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης


Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν νέο τμήμα για τον ΚΔ' Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ τη Πέμπτη 10/04/2014.
Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για κράτηση θέσης...