Τα νέα μας

Και νέο τμήμα για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης


Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν νέο τμήμα για τον ΚΔ' Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ τη Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες...