Τα νέα μας

Νέο τμήμα για το διαγωνισμό των Συμβολαιογράφων


Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν το Σάββατο 22/03/2014 νέο τμήμα για το διαγωνισμό των Συμβολαιογράφων.
Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες...