Τα νέα μας

Νέο τμήμα για τις εξετάσεις της Σχολής Δικαστών


Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν νέα τμήματα από τη Τετάρτη 5/03/2014 και για τις δύο κατευθύνσεις της Σχολής.
Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες...