Τα νέα μας

Νέο τμήμα για τη Σχολή Δικαστών


Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν τη Τετάρτη 26/02/2014 νέα τμήματα για το νέο  διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστών και για τις δύο κατευθύνσεις της Σχολής.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτική ενημέρωση...