Τα νέα μας

Νέο τμήμα για τα Πρότυπα Γυμνάσια


Νέο πρότυπο τμήμα για εισαγωγή σε Πρότυπα Γυμνάσια το Σάββατο 8/3/2014.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες...

Οι άνθρωποι που διδάσκουν στους υποψηφίους μαθητές για τα Πρότυπα είναι εκπαιδευμένοι από το Πανεπιστημιακό Δυναμικό των Φροντιστηρίων μας ώστε να έχουν τη κατάρτιση ώστε να διδάξουν σε Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια.