Τα νέα μας

Νέο εντατικό τμήμα για το Παιδαγωγικό Αθηνών


Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν νέο εντατικό τμήμα για το Παιδαγωγικό Αθηνών τη Τρίτη 21/01/2014.

Με τους πιο έμπειρους καθηγητές, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το Παιδαγωγικό Αθηνών.