Τα νέα μας

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση για τις Κατατακτήριες στο Παιδαγωγικό Αθηνών


Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδος ή του εξωτερικού  (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, κατατάσσονται σε Τμήματα  σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμ. σπουδών και οι πτυχιούχοι  Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς και  διετούς κύκλου σπουδών στο Α΄εξαμ.


Ύστερα απο αρκετά χρόνια και σύμφωνα με το Νόμο υπ’ αριθ. 3185 η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης στα παρακάτω τρία μαθήματα:

 

1. Νεοελληνική Γλώσσα. Το λεξιλόγιο                Σάββατο 22/2/2014     9.00πμ - 11.00 πμ

2. Μαθηματικά Ι                                                       Σάββατο 22/2/2014      11.30πμ - 13.30 μμ

3. Θεωρίες Αγωγής                                                 Κυριακή 23/2/2014   10.00πμ - 12.00 μμ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η προθεσμία υποβολής της αίτησης  και των δικαιολογητικών ορίζεται από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1.Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται ηλεκτρονικά  και από τη Γραμματεία)

2.Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (επικυρωμένο).

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των πτυχιούχων εξωτερικού συνυποβάλλεται  και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης  Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, Ναυαρίνου 13α,  από  13 έως 23 Ιανουαρίου 2014  κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10.30- 13.30.

Οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2014 στο κτίριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ναυαρίνου 13 Α Αθήνα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΑΙΤΗΣΗ