Τα νέα μας

Νέο Τμήμα ΕΣΔΔ


Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν το Σάββατο 23/11/2013 νέο τμήμα για τις εξετάσεις του 2014.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ οι νέες εισαγωγικές εξετάσεις για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης θα διεξαχθούν οπωσδήποτε μέσα στο 2014. Πιθανός χρόνος διεξαγωγής ο Ιούνιος, ή με μεγαλύτερη πιθανότητα, το φθινόπωρο του 2014.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κράτηση θέσης...