Τα νέα μας

Εκδόθηκε η Προκήρυξη για την ΕΣΔΔΑ


Εκδόθηκε η προκήρυξη για τον 23ο Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ με ημερομηνία έναρξης την 9η Νοεμβρίου 2013, η οποία είναι διαθέσιμη στη σελίδα μας για την ΕΣΔΔΑ.

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν νέο υπερεντατικό τμήμα το Σάββατο 7/9/2013 για τις Εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας...