Τα νέα μας

Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 23ο εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ


Αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων στον 23ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης σε εκατό (100) σπουδαστές.