Τα νέα μας

Νέο Τμήμα για την Εθνική Σχολή Δικαστών


Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν νέο εντατικό τμήμα το Σάββατο 29/06/2013 για τις Εξετάσεις για την Εθνική Σχολή Δικαστών.

Εξειδικευμενη Προετοιμασία για τη Πολιτική και τη Διοικητική Κατεύθυνση.

Εγγραφές μέχρι τη Παρασκευή 28/06/2013.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας.