.

Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ- Μαθηματικές και Αναλυτικές Δεξιότητες

 

Είναι το πρώτο από τη σειρά των τριών βιβλίων που τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ παρουσιάζουν στο αναγνωστικό κοινό. Πρόκειται για ένα βιβλίο μοναδικό στο είδος του στην ελληνική βιβλιογραφία, αφού για πρώτη φορά παρουσιάζει θέματα που ανταποκρίνονται ακριβώς στο πνεύμα του τεστ δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ, στον τομέα των μαθηματικών-αναλυτικών δεξιοτήτων. Με πολύ προσεκτικά επιλεγμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ο κ. Ευάγγελος Κούκλης δίνει στον υποψήφιο του τεστ δεξιοτήτων ένα πολύτιμο βιβλίο εξάσκησης πάνω σε ερωτήσεις που πραγματικά προσομοιάζουν τις ερωτήσεις του τεστ δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ. Αυτό αποδεικνύεται και από τα θέματα τεστ δεξιοτήτων προηγουμένων ετών που παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου (περιέχονται όλα μέχρι και το 2008).