Κατατακτήριες Οδοντιατρικής

Κατατακτήριες Οδοντιατρικής Αθηνών 2018

Κατατακτήριες Οδοντιατρικής Αθηνών 2017

Κατατακτήριες Οδοντιατρικής Αθηνών 2016

Κατατακτήριες Οδοντιατρικής Αθηνών 2015

Η 1η στις Κατατακτήριες Οδοντιατρικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2017 ήταν μαθήτρια της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ