ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α - 101 ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

1)  Λεκτικές Δεξιότητες 40 ώρες / 280€

2) Δημοσιονομικό & Φορολογικό Δίκαιο 70 ώρες / 580€

Σύνολο: 110 ώρες / 860€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Έναρξη Σάββατο 09/12/2017 11:00-15:00 Λογιστική  και 15:00-17:00 Λεκτικές