ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β - 102 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1)  Λεκτικές Δεξιότητες 40 ώρες / 280€

2) Λογιτική 100 ώρες / 780€

Σύνολο: 140 ώρες / 1060€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Έναρξη 1ου τμήματος: Σάββατο 09/12/2017 11:00-15:00 Λογιστική  και 15:00-17:00 Λεκτικές

Έναρξη 2ου τμήματος: Σάββατο 16/12/2017 16:00-20:00 Λογιστική