Διαγωνισμός 2018

Περίπου στις θέσεις που είχαμε γράψει, δηλαδή 548 από τις 800 που είχε ζητήσει αρχικά το Υπουργείο Οικονομικών, αποφασίστηκε τελικά ο γραπτός Διαγωνισμός του Υπουργείου Οικονομικών.

1/12/2017 Προκήρυξη 1Γ/2017 Υπουργείου Οικονομικών

21/12/2017 Τροποποίηση για την ύλη της Λογιστικής στους ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Οι θέσεις είναι 548, κατηγορίας ΠΕ μόνο, και για συγκεκριμένα πτυχία ΠΕ μόνο.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΑΣΕΠ από 03/01/2018 έως 18/01/2018 στις 14:00.

12.031 αιτήσεις υποβλήθηκαν στον ΑΣΕΠ

Δείτε εδώ τις θέσεις σε όλη την Ελλάδα καθώς και τα πτυχία που ζητούνται (όλα τα Οικονομικά Πτυχία, Πτυχία Οικονομικής Στρατιστικής και Πτυχία Νομικής).

Σε αντίθεση με τους Διαγωνισμούς των ετών 2002, 2004 και 2009, όπου όλοι οι ΠΕ έδιναν τα ίδια 6 μαθήματα (με διαφορετικούς συντελεστές για την κάθε πρικηρυσσόμενη θέση), η Κατανομή των θέσεων που ανακοίνωσε την Τετάρτη 22/11/2017, ώρα 17:00, ο ΑΣΕΠ  αναφέρει στην τελευταία στήλη ότι κάθε μία από τις 3 ομάδες πτυχίων (101 Νομικής, 102 Οικονομικών και 103 Στατιστικής) θα εξεταστεί και σε μια αντίστοιχη ομάδα μαθημάτων. Οι ομάδες που ανακοινώθηκαν τελικά με την Προκήτυξη της Παρασκευής  01/12/2017 είναι οι εξής:


ΟΜΑΔΑ Α - 101   ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

1.Λεκτικές Δεξιότητες - Συντελεστής Βαρύτητας  1

2. Δημοσιονομικό & Φορολογικό Δίκαιο - Συντελεστής Βαρύτητας  3

 

ΟΜΑΔΑ Β - 102   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

1.Λεκτικές Δεξιότητες - Συντελεστής Βαρύτητας  1

2. Λογιστική - Συντελεστής Βαρύτητας  3

 

ΟΜΑΔΑ Γ - 103    ΠΕ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1.Λεκτικές Δεξιότητες - Συντελεστής Βαρύτητας  1

2. Στατιστική - Συντελεστής Βαρύτητας  3

(Οι πτυχιούχοι της κατηγορίας 103, ανάλογα με τις θέσεις που θα δηλώσουν, δύνανται να εξεταστούν στην ομάδα μαθημάτων Β ή στην ομάδα μαθημάτων Γ ή και στις δύο).


 

Έναρξη τμημάτων το Σάββατο 09/12/2017...

Δείτε το πρόγραμμά μας για  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ , ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Επικοινωνήστε για λεπτομέρειες...