Υπουργείο Οικονομικών

Οι εξετάσεις για πρόσληψη του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζονται από σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και αφορούν τη πρόσληψη υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Τέτοιες εξετάσεις έχουν διενεργηθεί μέχρι τώρα τα έτη 2002, 2004 και 2008.

Τα προς εξέταση μαθήματα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ για τη κατηγορία ΠΕ όπως καθορίζονται από το ως άνω Π.Δ., είναι τα εξής:

1.Οικονομική (Μικρο- και Μακρο- Οικονομία)

2. Λογιστική

3. Δημόσιο Δίκαιο

4. Ιδιωτικό Δίκαιο

5. Δημόσια Οικονομική και Δημοσιονομικό Δίκαιο

6. Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες...

 

Προηγούμενοι Διαγωνισμοί