Υπουργείο Οικονομικών

Οι εξετάσεις για πρόσληψη του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζονται από σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και αφορούν τη πρόσληψη υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Τέτοιες εξετάσεις έχουν διενεργηθεί μέχρι τώρα τα έτη 2002, 2004 και 2009. Μόλις ανακοινώθηκε και νέος γραπτός διαγωνισμός για το 2018, για 548 θέσεις ΠΕ.

Τα προς εξέταση μαθήματα  για την κατηγορία ΠΕ,  όπως καθορίζονται από το ως άνω Π.Δ., είναι τα εξής:

1.Οικονομική (Μικρο- και Μακρο- Οικονομία)

2. Λογιστική

3. Δημόσιο Δίκαιο

4. Ιδιωτικό Δίκαιο

5. Δημόσια Οικονομική και Δημοσιονομικό Δίκαιο

6. Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες...

 

Προηγούμενοι Διαγωνισμοί