.

Διαγωνισμός 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία διεξαγωγής

Ώρα              προσέλευσης

 

Ώρα                        έναρξης

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διάρκεια   εξέτασης

Σάββατο 25/01/2020

9.00 π.μ.

10.00 π.μ.

Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής

2 ώρες & 30’

15.00 μ.μ.

16.00 μ.μ.

Οικονομική Θεωρία

2 ώρες & 30’

Κυριακή 26/01/2020

9.00 π.μ.

10.00 π.μ.

Λογιστική

2 ώρες & 30’

15.00 μ.μ.

 

16.00 μ.μ.

Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένου/ων

2 ώρες

 

3 επιτυχόντες από τους συνολικά 7 μαθητές μας το 2007

16/03/2019 - Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 1Γ/2019  για την πλήρωση 60 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Θα προσληφθούν υπάλληλοι μίας, μόνο, ειδικότητας: ΔΕ Λογιστικού- Ταμιακού (διοικητικές θέσεις)

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχής ορίστηκε να αρχίσει στις 2 Απριλίου ημέρα Τρίτη και να ολοκληρωθεί στις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 22 Απριλίου 2019.

06/03/2019  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  1Γ/2019 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση εξήντα (60) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι θέσεις του κλάδου της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

19/04/2019 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ - Οι αιτήσεις σημμετοχής είναι 6.253.

22/07/2019 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ - Οι αποκλειόμενες αιτήσεις είναι 683.


Απαραίτητα προσόντα για την συμμετοχή στο γραπτό διαγωνισμό:

1) Απολυτήριο Λυκείου

2) Πιστοποιημένη άριστη γνώση Αγγλικών

3) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

4)Υπάρχει ηλικιακό όριο των συμμετεχόντων -  οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι γεννημένοι από το 1984 έως και το 1998 δηλαδή το μέγιστο όριο ηλικίας είναι να μην έχουν ξεπεράσει οι υποψήφιοι το 35ο έτος της ηλικίας τους


Τα μαθήματα που θα εξεταστούν γραπτά θα είναι:

1) Λεκτικές Δεξιότητες-Κατανόηση Κειμένου -  Προετοιμασία: 30 ώρες - 280€

Προμηθευτείτε το βιβλίο εκδόσεων του φροντιστηρίου μας για τις Λεκτικές Δεξιότητες

2) Άλγεβρα - Στοιχεία Στατιστικής - Προετοιμασία: 70 ώρες - 580€

3) Λογιστική - Προετοιμασία: 40 ώρες - 380€

4) Οικονομική Θεωρία - Προετοιμασία: 40 ώρες - 380€

Συνολικές ώρες προετοιμασίας και κόστος: 180 ώρες / 1620€

 

Για όσους παρακολουθήσουν ολοκληρωμένη την προετοιμασία, θα υπάρχει έκπτωση από 1620€ στα 1180€