.

Οι επιδόσεις μας

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες υποψηφίους για θέσεις στο Δημόσιο Τομέα της χώρας μας, από το 2000 μέχρι σήμερα. Η διαφορά μας είναι πολύ απλά η χαώδης διαφορά που χωρίζει τους διδάσκοντες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ από αυτούς που "κυκλοφορούν" στην αγορά...Οι διορισμένοι πλέον πρώην φοιτητές μας μετρούνται και αυτοί σε χιλιάδες.

Ενδεικτικά:

  1. Από τους 480 φιλολόγους που διορίσθηκαν με το διαγωνισμό του 2009 οι 79 προετοιμάστηκαν στα φροντιστήριά μας.
  2. Από τους 270 μαθηματικούς οι 43 φοίτησαν σε μας.
  3. Από τους 48 (μόνο!)  γυμναστές οι 17 προετοιμάστηκαν σε μας.
  4. Ο τρίτος πανελληνίως στο διαγωνισμό του Υπ.Οικονομικών (κατηγορία ΠΕ) ήταν φοιτητής μας.
  5. Από τους 36 υποψηφίους μας για την ΕΣΔΔ, στο διαγωνισμό του 2008, εισήχθησαν οι 24.
  6. Η τέταρτη της συνολικής τελικής κατάταξης του φετινού διαγωνισμού του 2009 της ΕΣΔΔ ήταν μαθήτριά μας (ποσοστό επιτυχίας φροντιστηρίου α΄ φάσης 81%, β΄φάσης 100%).
  7. Εθνική Τράπεζα 2004: από 34 υποψηφίους διορίζονται οι 23.
  8. Εθνική Τράπεζα 2003: από 57 υποψηφίους διορίζονται οι 44.