ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ προετοιμάζουν υπεύθυνα υποψηφίους για τις γραπτές εξετάσεις εισαγωγής στα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

1) Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση- Διατμηματικό με έδρα το τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

2) Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή με έδρα το Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Βόλου

3) Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση με έδρα το τμήμα ΦΠΨ ΕΚΠΑ

Κατευθύνσεις : α) Ειδική Αγωγή και β) Ψηφιακές Επιστήμες στην Εκπαίδευση