.

Επιτυχίες λιμενικό 2013

Στις γραπτές εξετάσεις των σημαιοφόρων του 2013, 4 από τους 7 υποψηφίους της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ διορίστηκαν.....