.

ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 2016

Προκήρυξη Λιμενοφυλάκων 2016

Αιτήσεις θα γίνονται από 20/01/2016 έως 17/02/2016.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Ναυτικό Δίκαιο και Λεκτικές Δεξιότητες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

 

Δείγμα Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής στο Ναυτικό Δίκαιο