.

Προκήρυξη 2014 για 110 θέσεις Υπαξιωματικών

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα Επιτυχόντων Δοκίμων Υπαξιωματικών 2014

Ανακοίνωση Επιτυχόντων-Επιλαχόντων Δοκίμων Υπαξιωματικών 2014

Πίνακας Επιτυχόντων Δοκίμων Υπαξιωματικών 2014

Πίνακας Επιλαχόντων Υπαξιωματικών 2014

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος το Πρόγραμμα των Γραπτών Εξετάσεων που αποτελεί και την τελική φάση του διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί πως από τους 1456 υποψηφίους, στην τελική φάση του διαγωνισμού για τις γραπτές εξετάσεις πέρασαν 530 άτομα.

Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων Υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών 2014

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος ο Πίνακας Συμμετεχόντων υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την δοκιμασία των ψυχοτεχνικών.

Πινάκας Επιτυχόντων Ψυχοτεχνικών Υποψηφίων Δοκιμών Υπαξιωματικών 2014

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος ο Πίνακας Συμμετεχόντων υποψηφίων Δομίκων Υπαξιωματικών 2014.

Πίνακας Συμμετεχόντων Υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών 2014

Οι υποψήφιοι που τα ονόματά τους περιλαμβάνοναι στον Πίνακα Συμμετεχόντων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος 2014, καλούνται να παρουσιαστούν την Δευτέρα 14/07/2014 και Τρίτη 15/07/2014 στη Σχολή Λιμενοφυλάκων για Υψομέτρηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει Υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Δείτε αναλυτικά  τις ημερομηνίες και ώρες παρουσίασης για την υψομέτρηση.

 

Οι επικείμενες εξετάσεις για την πρόσληψη 110 Υπαξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα γίνονται για πρώτη φορά με το νέο συνδυαστικό σύστημα μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων. Αρχικά μοριοδοτούνται τα πτυχία του υποψηφίου. Μετά καλούνται οι υποψήφιοι για τα αθλήματα. Τέλος γίνονται οι γραπτές εξετάσεις...

Προκήρυξη Υπαξιωματικών Λιμενικού 2014

Βασικά δεδομένα:

1)  110 θέσεις Υπαξιωματικών

2) 70% μοριοδότηση και 30% γραπτές εξετάσεις

3) 4  μαθήματα για όλους