Κατατακτήριες Ψυχολογίας ΕΚΠΑ 2018-2019

20 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Ψυχολογίας ΕΚΠΑ 2018

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Ψυχολογίας ΕΚΠΑ Ακ.Έτους 2018-2019

Ύλη Κατατακτηρίων Ψυχολογίας ΕΚΠΑ Ακ.Έτους 2018-2019

Tα εξεταζόμενα μαθήματα για τον Δεκέμβριο του 2018 είναι:

- Κοινωνική Ψυχολογία 1

- Βιολογικές βάσεις της Συμπεριφοράς

- Ψυχολογία της Προσωπικότητας