.

Κατατακτήριες 2014

(Οι εξετάσεις δόθηκαν τον Ιανουάριο του 2015)


Αποτελέσματα Πρόσβασης 2014

Επιτυχόντες Κατατακτηρίων Νομικής Αθηνών 2014

 

Αναλυτικό πρόγραμμα Πρόσβασης 2014

Αναλυτικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Παν.Φροντ.ΠΡΟΣΒΑΣΗ

 

 

 

Θέματα Κατατακτηρίων Νομικής Αθηνών 2014 (διεξήχθησαν τον Ιανουάριο του 2015)

Εκφώνηση θέματος Αστικού Δικαίου για τις Κατατακτήριες Ιανουαρίου 2015

Απαντήσεις θεμάτων Αστικού Δικαίου για τις Κατατακτήριες Ιανουαρίου 2015

Εκφώνηση θέματος Ιστορίας Δικαίου για τις Κατατακτήριες Ιανουαρίου 2015

Εκφώνηση θέματος Συνταγματικού Δικαίου γα τις Κατατακτήριες Ιανουαρίου 2015

Απάντηση θέματος Συνταγματικού Δικαίου για τις Κατατακτήριες Ιανουαρίου 2015

 

 

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Εξετάσεων 2014

Πρόγραμμα Διεξαγωγής (ανά αίθουσα) Κατατακτηριών Εξετάσεων Νομικής Αθηνών 2014

 

 

Προκήρυξη Εξετάσεων 2014

Προκήρυξη  (Ανακοίνωση)  Κατατακτηρίων Εξετάσεων Νομικής Αθηνών 2014

 

 

Οικονομική Προσφορά

Δείτε τη νέα εξαιρετικά χαμηλή οικονομική προσφορά μας.

Το πιο ανταγωνιστικό πακέτο της αγοράς...