.

Προσφορά 2015

 

Κανονικό Πρόγραμμα:

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: 60 ώρες    500,00

Συνταγματικό Δίκαιο: 50 ώρες    440,00

Ποινικό Δόκαιο: 50 ώρες   440,00

Σύνολο: 160 ώρες  1380,00

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2015: Για το σύνολο του προγράμματος από 1380,00 μόνο 980,00!!


Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ  κάνουν (με διαφορά) την καλύτερη οικονομική προσφορά της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα έχουν και το πιο ποιοτικό πρόγραμμα της αγοράς! 

Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους υποψήφιους να έρθουν να μας παρακολουθήσουν δοκιμαστικά μια τουλάχιστον φορά, και στα τρία μαθήματα, για να διαπιστώσουν μόνοι τους τη μεγάλη διαφορά των προγραμμάτων σπουδών μας:  Ολιγομελή τμήματα και καθηγητές με ειδικό τρόπο διδασκαλίας που ασχολούνται ατομικά με τον κάθε υποψήφιο.

Επιβράβευση του παραπάνω τρόπου διδασκαλίας είναι τα αποτελέσματα του 2014!!