.

Κατατακτήριες 2020

20 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες στην Ιατρική Αθηνών για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ

5 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες στην Ιατρική Αθηνών για πτυχιουχους Οδοντιατρικής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Η Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής, αποφάσισε όπως οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών θα εξεταστούν στα μαθήματα : ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι & ΙΙ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ .

Ύλη Βιολογίας Ι και Βιολογίας ΙΙ Ακ. Έτους 2020-2021

Ύλη Ιατρικής Χημείας Ακ. Έτους 2020-2021

Ύλη Ιατρικής Φυσικής Ακ. Έτους 2020-2021