Κατατακτήριες 2019

19 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες στην Ιατρική Πατρών 2019

Προγράμμα Κατατακτηρίων Ιατρικής Πάτρας Δεκεμβρίου 2019

Ύλη Κατατακτηρίων Ιατρικής Πατρών Ακ. Έτους 2019-2020