Κατατακτήριες Ειδικής Αγωγής Βόλου 2017-2018

14 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Ειδικής Αγωγής Βόλου Ακ. Έτους 2017-2018

'Υλη Κατατακτηρίων Ειδικής Αγωγής Βόλου Δεκεμβρίου 2017

Τα εξεταζόμενα μαθήματα πλέον είναι:

1. Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγη

2. Μαθηματικά

3. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας