Κατατακτήριες Παιδαγωγικό Αθηνών 2017-2018

24 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες στο Παιδαγωγικό Αθηνών

Ύλη Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών Ακ. Έτους 2017-2018

Τα εξεταζόμενα μαθήματα παραμένουν ίδια ονομαστικά με τα προηγούμενα έτη ΑΛΛΑ έχουμε σημαντικές αλλαγές στην ύλη του μαθήματατος της Νεοελληνικη Γλώσσα-Το λεξιλόγιο.