.

Κατατακτήριες Παιδαγωγικών Τμημάτων

ΓΕΝΙΚΑ

Με εμπειρία 10 ετών και εξαιρετικά αποτελέσματα (ενδεικτικά: 100% στις κατατακτήριες για το Παιδαγωγικό Πατρών το 2009), προσεγγίζουμε στο 100% τις πιθανότητες επιτυχίας σας για τις κατατακτήριες εξετάσεις στα παιδαγωγικά τμήματα όλης της χώρας.

Με εξειδικευμένους εισηγητές, οι οποίοι γνωρίζουν άρτια τη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων και τις συγκεκριμμένες απαιτήσεις τους, σας μειώνουμε κατά πολύ το χρόνο και τον όγκο διαβάσματος και σας κατευθύνουμε στα επιλεγμένα εκείνα σημεία μελέτης όπου πρέπει κανείς να ρίξει το βάρος του.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - Ποσοστά

Σύμφωνα με το Νόμο υπ’ αριθ. 3185, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - Δικαιολογητικά

 • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είχε οριστεί από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014.

 

 • Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

  2) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού
  συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
  Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

   

 • Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται μήνα Δεκέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

Επικοινωνήστε άμεσα για δήλωση συμμετοχής στο πρώτο μάθημα των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΠΡΟΣΒΑΣΗ το Σάββατο 22/3/2014.

Πιο αναλυτικά:

Κατατακτήριες για Παιδαγωγικό Αθηνών

Κατατακτήριες για Παιδαγωγικό Βόλου

Κατατακτήριες για Παιδαγωγικό Πατρών

Κατατακτήριες για Παιδαγωγικό Ιωαννίνων

Κατατακτήριες για Παιδαγωγικό Φλώρινας

Κατατακτήριες για Παιδαγωγικό Αλεξανδρούπολης

Κατατακτήριες για Παιδαγωγικό Ρεθύμνου