.

Κατατακτήριες Νοσηλευτικής ΑΕΙ

Στις Κατατακτήριες εξετάσεις της Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ από το 2013 έως και το 2017 την 1η θέση καταλαμβάνουν μαθητές της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.