.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-EPSO

Προκήρυξη Γενικού Διαωνισμού EPSO AD5 - Διοικητικοί Υπάλληλοι 2018

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομική μερίδα EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να
δημιουργήσετε μόνο μία ατομική μερίδα για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.
Πρώτη προθεσμία: μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO

http://jobs.eu-careers.eu μέχρι τις:


10 Απριλίου 2018 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Έναρξη τμήματος προετοιμασίας την Δευτέρα 16/04/2018 και ώρες 18:00-22:00

 

Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού EPSO AD5 - Διοικητικοί Υπάλληλοι 2017

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομική μερίδα EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να
δημιουργήσετε μόνο μία ατομική μερίδα για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.
Πρώτη προθεσμία: μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO

http://jobs.eu-careers.eu μέχρι τις:


3 Μαΐου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Έναρξη τμήματος προετοιμασίας την Δευτέρα 08/05/2017 και ώρες 18:00-22:00


Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να συμπληρωθεί το δεύτερο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητας, θα ανακοινωθεί
λίγο μετά την πρώτη προθεσμία στους υποψηφίους που θα κληθούν να το συμπληρώσουν.

Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού EPSO/AD/301/15 - Διοικητικοί Υπάλληλοι (AD5)

Αιτήσεις συμμετοχής για τον Διαγωνισμό EPSO/AD/301/15 - Διοικητικοί Υπάλληλοι (AD5) έως 21 Απριλίου 2015, 12:00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών.

Γενικές πληροφορίες για μόνιμους υπαλλήλους στην Ευρωπαική Ένωση - EPSO

Πρόγραμμα Διαγωνισμών Ευρωπαικής Ένωσης - EPSO 2015

Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού EPSO/AST-SC/03/15 Γραμματείς / Βοηθοί Γραφείου 2015

Αιτήσεις συμμετοχής για τον Διαγωνισμό EPSO / AST-SC/03/15 Γραμματείς/Βοηθοί Γραφείου έως 10 Φεβρουαρίου 2015, 12:00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Διαγωνισμούς EPSO, στην ιστοσελίδα www.europa.eu/epso

Διαγωνισμός εν εξελίξει...

 

Ειδική εντατική προετοιμασία για το διαγωνισμό πρόσληψης διοικητικών στελεχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στήριξη από ειδικούς και για το δεύτερο στάδιο που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες...

Δείτε τα στάδια του Διαγωνισμού

Προμηθευτείτε τις ειδικές εκδόσεις των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΠΡΟΣΒΑΣΗ για την εξάσκησή σας στα ειδικά προκαταρκτικά τεστ αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSO) πάνω στις Μαθηματικές Δεξιότητες (Numerical Reasoning Tests) και τις Λεκτικές Δεξιότητες (Verbal Reasoning Tests)