.

Διαγωνισμός 2015

Θέματα Α' & Β' Σταδίου 24ου (ΚΔ)  Εισαγωγικού Διαγωνισμού στην ΕΣΔΔ

Πρόγραμμα Β φάσης ΚΔ Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για να λάβουν μέρος στη Β Φάση

Θερμά συγχαρητήρια στους 7 μαθητές μας από τους 20 που πέρασαν  στην Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και σε άλλους 4 μαθητές μας που έχασαν την εισαγωγή τους για ελάχιστες μονάδες.

Για άλλη μία φορά αξίζει να συγχαρούμε όλους τους υποψηφίους μας για την προσπάθεία τους.

Προσοχή: Προσέξτε που πάτε για δοκιμαστικό μαθημα! Θα σας γράφουν στους επιτυχόντες τους (έγινε πάλι και φέτος)...

Ενδεικτική Δομή Απάντησης για το Κληρωθέν Θέμα στο μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους 24ος Διαγωνισμός 2015

Όλα τα θέματα στο μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους 24ος Διαγωνισμός 2015


Ενδεικτική Δομή Απάντησης για το Κληρωθέν Θέμα στο μάθημα Μικροοικονομική-Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική 24ος Διαγωνισμός 2015

Όλα τα θέματα στο μάθημα Μικροοικονομική-Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική 24ος Διαγωνισμός 2015

Ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 1874 ενώ στο πρώτο εξεταζόμενο μάθημα συμμετείχαν περίπου 1300 άτομα. Την διαδικασία εξετάσεων της ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ολοκλήρωσαν περίπου 900 άτομα.

Κατανομή Υποψηφίων σε Αμφιθέατρα

Πίνακας Συμμετεχόντων για διαγωνισμό του ΚΔ Εισαγωγικό Διαγωνισμό

Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΔ Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη για τον ΚΔ' Εισαγωγικό Διαγωνισμό

Ορισμός θέσεων (τροποποιημένος) για τoν ΚΔ' Εισαγωγικό Διαγωνισμό

Υπουργική απόφαση ορισμού θέσεων ανά φορέα για τον ΚΔ' Εισαγωγικό Διαγωνισμό

Ορισμός Κεντρικής Επιτροπής για την Διεξαγωγή του ΚΔ' Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 30/07/2015, η Υπουργική Απόφαση για το Περιεχόμενο των εξεταζόμενων μαθημάτων και την διαδικασία των εξετάσεων για την διεξαγωγή του ΚΔ' Εισαγωγικού Διαγωνισμού.

Στις 18/06/2015 το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ζήτησε από τους Οργανισμούς του Δημοσίου να ενημερωθεί για τις ανάγκες που θα έχουν και πρόκειται να καλυφθούν από τους αποφοίτους της ΚΔ' Εισαγωγικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, της οποίας εντός του 2015 πρόκεται να προκηρυχθεί ο γραπτός διαγωνισμός.

Διαβάστε πρώτοι στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ, τον τελικό νόμο για την ΕΣΔΔ (μη καθαρογραμμένο) - Άρθρο 23 "Θέματα ΕΚΔΔΑ" που είναι προς ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής, κατόπιν συζήτησης επί των άρθρων του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία ολοκληρώθηκε 05/05/2015.

Επίσης, διαβάστε την Απόφαση Χρηματοδότησης για την Διεξαγωγή Διαγωνισμού στην ΕΚΔΔΑ το 2015.(Για την διεξαγωγή του ΚΔ' Εισαγωγικού Διαγωνισμού)