Κ' Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Γ' Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κ' Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Γ' Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης