.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΔΑ

Συγχαρητήρια στην ΠΡΩΤΗ των πρώτων μαθήτριά μας  Χατζηνικόλα Γιόλα. Ευχόμαστε καλή φοίτηση στη Σχολή  Δημόσιας Διοίκησης και καλή σταδιοδρομία. Η Γιολάντα με σωστή καθοδήγηση και στοχοπροσήλωση, κατάφερε να περάσει πρώτη στη Σχολή.

4 Επιτυχόντες

Συγχαρητήρια και στους υπόλοιπους επιτυχόντες μας,  τον Μάντη Πέτρο 11η θέση, Τσικλητάρη Λουκά 54η θέση, Ασπρουλάκη Ελένη 77η, για την επιτυχία τους και την εισαγωγή τους στη Σχολή. Οι κόποι σας ανταμείφθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 

26-07-21 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 28ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΔΔΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2021 

 

7 από τους 12 μαθητές μας επιτυχόντες.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το Α' ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 27ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού, 7 από τους 12 μαθητές μας επιτυχόντες

Επιτυχόντες 2016

Επιτυχόντες 2015

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (2014, μόνο η ΠΡΟΣΒΑΣΗ τις ανακοίνωσε έγκαιρα, ήδη από τον Αύγουστο του 2014!!)

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το Νέο Νομοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ 2014).

Διαβάστε πρώτοι στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ το απόσπασμα του Νομοσχεδίου για την ΕΣΔΔ 2014

Οι βασικές αλλαγές του 2014

Η τελική μορφή του νόμου για την ΕΣΔΔ, 24/10/2014 (μη καθαρογραμμένη μορφή)

Η τελική μορφή του νόμου για την ΕΣΔΔ 24/10/2014 (καθαρογραμμένη μορφή)

 

Τι έιναι το Τεστ Δεξιοτήτων

Πρόγραμμα για το Τεστ Δεξιοτήτων

Υπερεντατικό τμήμα για απόκτηση πτυχίου αγγλικών Γ2

 

 

Επιτυχίες της ΠΡΟΒΑΣΗΣ του 2013 (ΚΓ Διαγωνισμός)

(Οι 150 ώρες αναλύονται ως εξής: 85 ώρες Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους και 65 ώρες Πολιτική Οικονομία)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη κράτηση θέσης...

 

 

 

 

Τι είναι η Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) λειτουργεί από το 1985 (ως απλά Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Ε.Σ.Δ.Δ.) και ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) , το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Από το 2005 λειτουργούσε, παράλληλα με την Ε.Σ.Δ.Δ., και η Ε.Σ.Τ.Α. (Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης), η οποία όμως, από το φετινό διαγωνισμό του 2012 συγχωνεύεται με την παλιά ΕΣΔΔ και αποτελούν πλέον την εννιαία ΕΣΔΔΑ.

Οι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,από τη στιγμή της εισαγωγής τους στη Σχολή, θεωρούνται δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και έχουν εξασφαλίσει θέση στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση με μισθολογικά, ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα. Ο χρόνος εκπαίδευσης (που είναι σήμερα 18 μήνες) αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία . Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης , οι σπουδαστές των δύο αυτών σχολών διορίζονται (υποχρεωτικά) ως δημόσιοι υπάλληλοι σε επιλεγμένες θέσεις του Δημοσίου.

Μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ.

 

Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την ΕΣΔΔΑ (σύστημα μέχρι το 2013):

Για την εισαγωγή του στην ΕΣΔΔΑ ο υποψήφιος έπρεπε να περάσει με επιτυχία δύο φάσεις εξετάσεων:

Την πρώτη, όπου γίνεται και το μεγάλο φιλτράρισμα των υποψηφίων, όπου εξετάζεται μόνο γραπτά σε δύο μόνο μαθήματα: 1) ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ (μείγμα συνταγματικού, ευρωπαϊκού δικαίου και πολιτικής επιστήμης) και 2) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (γενικές αρχές και βασικές γνώσεις). Και στα δύο μαθήματα τα θέματα είναι ανάπτυξης. Βγαίνουν, μάλιστα, από τους εισηγητές τρία υποψήφια θέματα για κάθε μάθημα και από αυτά κληρώνεται λίγο πριν τις εξετάσεις ένα μόνο. Η κλήρωση γίνεται από κάποιον υποψήφιο.

Τη δεύτερη, όπου εξετάζεται: 1) γραπτά στο υποχρεωτικό μάθημα "Δημόσια Διοίκηση", 2) γραπτά και προφορικά σε ένα δεύτερο μάθημα επιλογής από 5 γνωστικά πεδία (ονομάζεται απλοποιητικά από τους υποψήφιους "φάκελος") και 3) γραπτά (μετάφραση) και προφορικά (απλή συνομιλία) σε μια ξένη γλώσσα της επιλογής του.

 

 

Σχόλια

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια για τον πιο πάνω διαγωνισμό είναι δικαιολογημένο, καθώς οι θέσεις που προκηρύσσονται κάθε χρόνο για τη Σχολή οδηγούν, ύστερα από 18 μήνες σπουδών, σε μια σταδιοδρομία στο δημόσιο με πολλές δυνατότητες εξέλιξης. Οι απόφοιτοι της Σχολής ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους ως δημόσιοι λειτουργοί από υψηλότερο κλιμάκιο απ’ ό,τι αν προσλαμβάνονταν χωρίς να έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή και συνεπώς η υπαλληλική και μισθολογική τους εξέλιξη είναι πιο γρήγορη και με πιο υψηλές προοπτικές απ’ ό,τι ενός απλού δημοσίου υπαλλήλου.

Το γεγονός αυτό, μαζί με την υψηλή αναλογία θέσεων προς υποψηφίους (περίπου 200 θέσεις συνολικά και για τις δύο Σχολές για περίπου 1500 υποψηφίους, αν λάβει κανείς υπόψη του την αποχή, καθώς και τον αριθμό των υποψηφίων που διαγωνίζονται και στις δύο Σχολές) καθιστά το διαγωνισμό για τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλο και πιο δημοφιλή για υποψηφίους που έχουν πάρει στα σοβαρά μια καριέρα στο δημόσιο τομέα.

Περισσότερες ειδήσεις για τη Σχολή στην ιστοσελίδα www.ekdd.gr