.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επειδή πιστεύουμε στην πραγματική εκπαίδευση πιστεύουμε και στην προσωπική επικοινωνία. Για το λόγο αυτό ζητάμε από κάθε υποψήφιο φοιτητή μας να επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί μας και όχι με τον απρόσωπο τρόπο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου...

Για τον ίδιο λόγο δε δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας τα προγράμματα σπουδών μας.