.

Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ - Λεκτικές Δεξιότητες

 

Στο δεύτερο βιβλίο της τριλογίας παρουσιάζονται διεξοδικά θέματα λεκτικών δεξιοτήτων για το Τεστ Δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για ερωτήσεις κατανόησης κειμένου και χρήσης της ελληνικής γλώσσας αλλά και ειδικές ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί ένα επιχείρημα, έναν τρόπο έκφρασης ή μια φράση αλλά και να συνθέτει παραγράφους από τις προτάσεις που τις αποτελούν, όπως και άλλα εξειδικευμένα τεστ, που μόνο στο τεστ δεξιοτήτων εμφανίζονται. Οι πολύ επιτυχημένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προσομοιάζουν ακριβώς αυτές του ΑΣΕΠ, όπως φαίνεται και από τα θέματα παλαιότερων ετών που παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου.