.

Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ - Γενικές Γνώσεις και Τεστ Προσομοίωσης

 

Στο τρίτο βιβλίο της τριλογίας αντιμετωπίζονται οι ερωτήσεις γενικών γνώσεων που θα περιέχει το Τεστ. Μέσα από 2000 πολύ προσεκτικά επιλεγμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής δίνεται στον υποψήφιο η δυνατότητα να εξασκηθεί σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων που είναι πραγματικά στο πνεύμα του ΑΣΕΠ. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε 7 κατηγορίες γενικών γνώσεων και τα θέματα παλαιότερων ετών στο τέλος του βιβλίου επιβεβαιώνουν πόσο μοιάζουν με αυτές που ζητούν οι θεματοδότες. Πριν απ’αυτά παρατίθενται 4 γενικά τεστ προσομοίωσης των 100 ερωτήσεων το καθένα τα οποία προσομοιάζουν το συνολικό Τεστ Δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ, περιλαμβάνοντας ερωτήσεις τόσο γενικών γνώσεων όσο και μαθηματικών-αναλυτικών και λεκτικών δεξιοτήτων, συνδυάζοντας έτσι και ολοκληρώνοντας και τα τρία βιβλία της τριλογίας.