Διαγωνισμός Ειρηνοδικών


Διαγωνισμός 2010

Νέα Εντατικά Τμήματα από 2/9/2010 για τις 80 θέσεις ειρηνοδικών.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπ.Δικαιοσύνης από τη Δευτέρα 4/10/2010. Ως ημερομηνία ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2010. Έγκυρες πληροφορίες όμως από το Υπ.Δικαιοσύνης αναφέρουν ότι πρόκειται να δοθεί αναβολή ώστε να προλάβουν οι υποψήφιοι να καταθέσουν τη "βεβαίωση περί ήθους". Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά...

Προκήρυξη 2010

Πρόγραμμα προετοιμασίας Διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2010

Εξεταζόμενα μαθήματα:

Αστικό Δίκαιο-Πολιτική Δικονομία 100 ώρες  κόστος 1300€

Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία 88 ώρες  κόστος 1144€

Εμπορικό Δίκαιο 68 ώρες  κόστος 884€

Στοιχεία Ευρωπαικού-Κοινοτικού Δίκαιο 44 ώρες  κόστος 572€

Σύνολο 300 ώρες / 3900€

Σημείωση: Εάν γίνει προεξόφληση σε μία δόση έχουμε 10% έκπτωση

 

Τελικά Αποτελέσματα Ειρηνοδικών 2011 (κατά βαθμολογία)

Αποτελέσματα γραπτού διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2011 (αλφαβητικά)

Αποτελέσματα γραπτού διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2011 (κατά βαθμολογία)

Εκφώνηση Αστικού Δικαίου διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2011

Εκφώνηση Εμπορικού Δικαίου διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2011

Εκφώνηση Πολιτικής Δικονομίας διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2011

Εκφώνηση Ποινικού Δικαίου διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2011

Εκφώνηση Ποινικής Δικονομίας διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2011

Εκφώνηση Ευρωπαϊκού Δικαίου διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2011

 

Συνοπτική Απάντηση Αστικού Δικαίου Ειρηνοδικών 2011