.

Διαγωνισμός 2010

Προμηθευτείτε άμεσα, πριν εξαντληθούν τα τρία βιβλία των εκδόσεων ΠΡΟΣΒΑΣΗ που καλύπτουν πλήρως τους τρείς πρώτους τομείς της εξέτασης για το διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας. δείτε τις εκδόσεις μας.

Πρόκειται για τα τρία βιβλία του τεστ δεξιοτήτων ΑΣΕΠ (1. Μαθηματικές και Αναλυτικές , 2. Λεκτικές Δεξιότητες και 3. Γενικές Γνώσεις). Η νέα Προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας της 12/2/2010, που παρατίθεται επιβεβαιώνει το λόγο του αληθές και το προβλεφθέν.

Στην προηγούμενη υποσελίδα παραθέτουμε και τα θέματα των τριών πρώτων διαγωνισμών της Εθνικής Τράπεζας (2004,2003 και 2002), με την επισήμανση προς τους υποψηφίους πως τα θέματα θα είναι φέτος άλλης φιλοσοφίας...

 

 

Στατιστικά 2010:

Στη γραπτή εξέταση προσήλθαν 11.810 υποψήφιοι από τους αρχικά 15.903 που είχαν κάνει αίτηση (ποσοστό συμμετοχής 74,26%). Τα εξεταστικά κέντρα ήταν 109 σε όλη την Ελλάδα.